Zapytania ofertowe

RR/3/2019

Zapytanie dotyczące zakupu komputera.

RR/3/2019

Zapytanie dotyczące zakupu komputera – Rozstrzygnięcie.

RR/2/2019

Zapytanie dot. usługi prawnej.

RR/2/2019

Zapytanie dot. usługi prawnej – Rozstrzygnięcie.

Przetarg

Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl umieszczono ogłoszenie:
Kampania informacyjno-reklamowa w Internecie

RR/1/2019

Zapytanie dot. filmu reklamowego.

RR/1/2019

Zapytanie dot. filmu reklamowego – Rozstrzygnięcie.

Przetarg

Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl umieszczono ogłoszenie:
Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno–promocyjnych w internecie

Przetarg

Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl umieszczono ogłoszenie:
Przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno–promocyjnych w internecie

RR/3/2018

Zapytanie dotyczące zakupu ekranów reklamowych LCD.

RR/3/2018

Zapytanie dotyczące zakupu ekranów reklamowych LCD – Rozstrzygnięcie.

RR/2/2018

Zapytanie dotyczące zakupu 2 szt. Nowych wydajnych komputerów przenośnych.

RR/2/2018

Zapytanie dotyczące zakupu 2 szt. Nowych wydajnych komputerów przenośnych – Rozstrzygnięcie.

RR/1/2018

Zapytanie dotyczące zakupu 1 szt. nowego wydajnego komputera przenośnego.

RR/1/2018

Zapytanie dotyczące zakupu 1 szt. nowego wydajnego komputera przenośnego – Rozstrzygnięcie.

Skontaktuj się z nami!

LocalScreens Sp. z o.o.

Aleja Lotników Polskich 1
21-045 Świdnik

NIP: 946-266-75-36

Dział handlowy

tel.: +48 512 619 436

e-mail: kontakt@localscreens.pl

Serwis

tel.: +48 505 457 562

e-mail: serwis@localscreens.pl

Dział finansowy

tel.: +48 512 619 455

e-mail: finanse@localscreens.pl

  •