fbpx

DOTACJE UNIJNE


Tu realizowany jest projekt pt. Aplikacja LOCALSCREENS do tworzenia treści reklamowych na ekranach reklamowych wewnątrz placówek handlowych i usługowych bez udziału grafika oraz IT.
Celem LOCALSCREENS jest umożliwienie punktom usługowym/detalicznym komunikacji aktualnych promocji za pośrednictwem ekranów reklamowych bez dodatkowych nakładów na specjalistów do zarządzania ekranami reklamowymi a także na grafików zajmujących się produkcją treści na ekrany. LOCALSCREENS umożliwi tworzenie profesjonalnych przekazów marketingowych przez pojedyncze placówki handlowe bez potrzeby korzystania ze specjalistów. Do stworzenia przekazu służyć będzie aplikacja, za pomocą której stworzenie przekazu przez osobę nietechniczną nie zajmie więcej niż 30 sekund. Za jej pomocą zarządzający nośnikiem będzie mógł stworzyć i umieścić odpowiednie treści reklamowe na ekranach.
Wartość projektu: 964 383,00 (dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy 00/100 zł)
Wartość dofinansowania: 793 118,00 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście 00/100 zł)
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej


Zobacz także nasze zapytania ofertowe.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !


LocalScreens Sp. z o.o.

Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik

NIP: 946-266-75-36

Dział sprzedaży

tel.: +48 512 619 436
e-mail: kontakt@localscreens.pl

Serwis

tel.: +48 530 577 699
e-mail: serwis@localscreens.pl

Finanse

tel.: +48 512 619 455
e-mail: finanse@localscreens.pl