fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

LOCALSCREENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Polsce, Świdnik, Al. Lotników Polskich 1

Niniejsza Polityka prywatności została opublikowana dnia 10.02.2020 roku i obowiązuje od dnia ……. wszystkich Użytkowników strony www.localscreens.pl (dalej jako Strona) i użytkowników formularzy tam umieszczonych (kontaktowego, zapisu na newslettera,), wszystkie osoby zgłaszające zapytania ofertowe, naszych klientów oraz osoby, których służbowe dane kontaktowe pozyskaliśmy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. pracownicy naszych klientów czy potencjalnych klientów czy podwykonawców, ich pełnomocnicy, przedstawiciele).
Poprzednie wersje: brak

Administratorem danych Użytkowników Stron jest: Localscreens sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku (21-040), Aleja Lotników Polskich nr 1, NIP: 9462667536, REGON: 366620503, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000664590, kapitał zakładowy: 5.000 zł, e-mail: rodo@localscreens.pl

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, o których będziemy informować stosownym komunikatem na Stronie. Komunikat będzie przedstawiany w sposób widoczny, będzie informował o treści wprowadzonych zmian i ich konsekwencji dla Twoich danych. Każdorazowo termin wprowadzenia zmiany będzie ustalany tak, aby komunikat o nich pojawił się z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z treścią komunikatu, rozważeniem charakteru i wpływu zmian na przetwarzanie Twoich danych. Termin będzie miał na uwadze konieczność stworzenia odpowiednich granic czasowych na wykonanie przez Ciebie swoich praw przewidzianych w RODO (np. wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania).

Zabraniamy korzystania ze strony osobom poniżej 18 lat bez zgody rodzica lub pełnoletniego opiekuna. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.

1.   Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym, dane rejestracyjne podane podczas zapisu na newslettera czy też wskazane przy składaniu zapytania ofertowego lub zawieraniu z nami umowy. Czasami Twoje dane otrzymujemy od osób trzecich, np. Twojego pracodawcy – dotyczy to Twoich służbowych danych kontaktowych.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Są to dane gromadzone przez stosowane na naszej stronie internetowej pliki cookie. Na ten temat przeczytasz w odrębnym dokumencie, tj. naszej Polityce cookies.

2.   Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz w jakich celach to czynimy?

A.   Jeżeli przeglądasz nasze Strony – przetwarzanie danych pochodzących z plików cookies odbywa się:

 • albo na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – test równowagi dostępny jest na Twoje życzenie. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych;
 • albo na podstawie Twojej dodatkowej, uprzedniej i wyraźnej zgody, wyrażonej poprzez dokonanie wyboru w okienku Ustawienia prywatności wyskakującym po załadowaniu strony. Do momentu wyrażenia zgody, oznaczone pliki cookie nie są instalowane w Twoim urządzeniu. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody i to w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Więcej w Polityce cookies.

B.   Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego – zostaniesz poproszony o podanie swoich danych. Zakres zbieranych danych to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości. Warunkiem wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy jest wskazanie adresu e-mail do kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez przesłanie formularza kontaktowego i wskazania w nim swojego adresu e-mail – Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody i to w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • jeżeli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy – Twoje dane będziemy przetwarzać w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia;
 • w celu zawarcia umowy świadczenia na Twoją rzecz usług w ramach prowadzonej przez nas działalności – na podstawie Twojego zainteresowania naszymi usługami i podjętych przez Ciebie czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 • w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami– na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – test równowagi dostępny na Twoje życzenie. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych.

C.   Jeżeli zapisujesz się na nasz newsletter – pod formularzem kontaktowym prosimy Cię o wyrażenie zgody na wysyłkę newslettera. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i tylko od Ciebie zależy, czy zgoda zostanie wyrażona. Jeżeli wyrazisz zgodę marketingową, Twoje dane będziemy przetwarzać w celu marketingu naszych usług polegających na przesyłaniu na wskazany adres e-mail informacji handlowych i marketingowych, w formie Newslettera, dotyczących nas oraz naszych produktów i usług – na podstawie Twojej zgody. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody i to w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

D.   Jeżeli składasz nam zapytania ofertowe – Twoje dane będą przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu, udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie ofertowe oraz prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie oferty – na podstawie Twojej zgody i w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody i to w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

E.   Jeżeli jesteś naszym Klientem – Twoje dane będą przetwarzane:

 • w celu zawarcia umowy świadczenia na Twoją rzecz usług w ramach prowadzonej przez nas działalności – na podstawie Twojego zainteresowania naszymi usługami i podjętych przez Ciebie czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 • w celu wykonania zawartej z Tobą umowy – na podstawie zawartej umowy;
 • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z Tobą umowy na podstawie:
 • przepisów prawa np. w celu ewidencjonowania przychodów (przepisy prawa podatkowego),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,– na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – Test równowagi dostępny na życzenie;
 • w celu pozyskania opinii o naszych usługach i współpracy z nami – na podstawie Twojej zgody – przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody i to w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

F.   Jeżeli posiadamy Twoje służbowe dane kontaktowe w związku z prowadzoną działalnością to przetwarzamy wyłącznie Twoje służbowe dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu. Źródła pozyskania Twoich danych to: od Ciebie; od podmiotu którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem; z publicznie dostępnych źródeł jak strona internetowa, konta w social mediach podmiotu, którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem. Twoje służbowe dane kontaktowe przetwarzamy:

 • w celach kontaktowych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem – na podstawie zainteresowania tego podmiotu naszymi usługami i podjętych przez ten podmiot czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 • w celach kontaktowych związanych z wykonywaniem zawartej z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem, umowy – na podstawie zawartej umowy;
 • w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartej z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawiciele, umowy na podstawie: przepisów prawa np. w celu ewidencjonowania przychodów (przepisy prawa podatkowego),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ze strony podmiotu, którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – Test równowagi dostępny na życzenie.

3.   Komu udostępniamy Twoje dane – odbiorcy danych? Szczegółowy spis odbiorców danych dostępny jest na Twoje życzenie.

A.   Jeżeli przeglądasz nasze Strony – w momencie załadowania Strony lub zmian Ustawień prywatności w okienku pup na Stronie – instalowane są w Twoim urządzeniu końcowym pliki cookie dostawców zewnętrznych, które zbierają dane na Twój temat i ujawniają je tym dostawcom – więcej na ten temat w Polityce cookies.

B.   Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego lub dokonałeś zapisu na newsletter:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: naszemu usługodawcy hostingowi, naszemu dostawcy oprogramowania CRM (oprogramowania do zarządzania relacjami z osobami kontaktującymi się) , podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT;
 • w przypadku osób zapisanych do bazy newsletter dodatkowo – dostawcy oprogramowania do zarządzania bazą newsletter, tj. ActiveCampaign, LLC, 1 North Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA;;
 • urzędom, organom państwowym i organom administracji w zakresie w jakim jest to wymagane przez przepisy prawa.

C.   Jeżeli składasz nam zapytania ofertowe:

 • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np.:
 • usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT;
 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

D.   Jeżeli jesteś naszym Klientem:

 • podmiotom i osobom, którym udostępnienie danych wynika z treści zawartej pomiędzy nami umowy, tj. celu umowy nie da się zrealizować bez udostępnienia danych tym odbiorcom;
 • podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np.:
 • usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT;
 • firmie księgowej;
 • urzędom, organom państwowym i organom administracji, takim jak Urząd Skarbowy, a także innym instytucjom, w zakresie w jakim wymagane jest to dla realizacji wiążącej nas z Tobą umowy oraz przez przepisy prawa.

E.   Jeżeli posiadamy Twoje służbowe dane kontaktowe w związku z prowadzoną działalnością:

 • podmiotom i osobom, którym udostępnienie danych wynika z treści zawartej pomiędzy nami umowy, tj. celu umowy nie da się zrealizować bez udostępnienia danych tym odbiorcom;
 • podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np.:
 • usługodawcy hostingowemu, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT;
 • firmie księgowej, podwykonawcom zaangażowanym w realizację zawartej pomiędzy nami umowy;
 • urzędom, organom państwowym i organom administracji, takim jak Urząd Skarbowy, a także innym instytucjom, w zakresie w jakim wymagane jest to dla realizacji wiążącej nas z Tobą umowy oraz przez przepisy prawa.

4.   Czy przekazujemy Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i na jakiej podstawie?

Informujemy, że przekazujemy Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale rozwiązania te gwarantują wymagany prawem poziom bezpieczeństwa danych:

 • w związku ze stosowaniem na naszej stronie plików cookie – więcej w Polityce cookies;
 • w związku z korzystaniem z oprogramowania do zarządzania bazą marketingową i newsletter dostarczanego przez ActiveCampaign, LLC, 1 North Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA;

Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innych krajów poza Unią Europejską, w których zlokalizowane są serwery tych firmy, w zakresie ich przechowywania na tych serwerach. Firmy te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez Rozporządzenie poprzez fakt przystąpienia do programu Privacy Shield i uzyskanie certyfikatów dotyczących ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Podstawą transferu jest decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w stosunku do podmiotów uczestniczących w programie „Tarcza Prywatności”.

5.   Okres przetwarzania Twoich danych osobowych:

 • zawsze przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, przy czym nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;
 • w przypadku danych zebranych przez pliki cookie – w zależności od danego pliku cookie – więcej w Polityce cookies.
 • dane pozyskane w celu udzielenia odpowiedzi przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofniesz zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały,
 • dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałeś się z nami;
 • dane przetwarzane w celu marketing bezpośredniego usług własnych polegającego na przesyłaniu subskrybowanego Newslettera na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu lub zaprzestania wydawania Newslettera;
 • dane pozyskane w związku z zapytaniem o ofertę przetwarzamy przez okres niezbędny do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytania lub do czasu, aż cofniesz zgodę na przetwarzanie albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały – maksymalnie 5 lata od dnia oświadczenia o nieprzyjęciu oferty.
 • Jeśli jesteś naszym Klientem – Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowałeś z nami; dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia Twoich roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy; dane przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać te dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.
 • służbowe dane kontaktowe – pozyskane w celu zawarcia umowy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowaliście się z nami; dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem, przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy; dane przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy zawartej z podmiotem, którego jesteś pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem czy przedstawicielem, przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać te dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków.

6.   Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Z poniższych praw możesz skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na adres e-mail: rodo@localscreens.pl lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy: Localscreens sp. z o.o., Al. Lotników Polskich 1, 21-040 Świdnik. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:


A.   prawo dostępu do danych.
B.   prawo do sprostowania danych.
C.   prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
D.   prawo do ograniczenia przetwarzania.
E.   prawo do przenoszenia danych.

F.   prawo do sprzeciwu, przysługuje Ci gdy przetwarzamy Twoje dane:
a)   na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu,
b)   lub podlegają one profilowaniu i zaistnieje szczególna sytuacja uzasadniająca ten sprzeciw.
Wówczas sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie. Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Dane możemy przetwarzać dalej jedynie wtedy, gdy wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności dane te stanowią podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
c)   gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego np. newsletter. Wówczas sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie. Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Obowiązek ten zrealizujemy bez żadnych dodatkowych wyjątków. Zatem nie musi zaistnieć żadna szczególna sytuacja, aby Twoje żądanie zostało zrealizowane. Należy pamiętać, że pomimo takiego sprzeciwu, Twoje dane mogą być nadal przetwarzane w innych celach.

G.   prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

H.   prawo do wycofania zgody
Jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – masz prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Ważne, abyś pamiętał, że: wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

I.   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Organem nadzoru w stosunku do nas jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl, infolinia tel: 606 950 000. Skargę można wnieść także w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

7.   Jak profilujemy i targetujemy Twoje dane?

Na naszych Stronach oraz zewnętrznych serwisach reklamowych zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych we wskazanych celach jest: art. 6 ust 1 lit a RODO, tj. Twoja wyraźna, uprzednia zgoda wyrażona na instalację określonych plików cookie umieszczonych na naszych Stronach internetowych. Więcej w Polityce cookies.

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych.

8.   Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?

W przypadku załadowania naszych Stron do przeglądania pobieramy tylko te dane, które są niezbędne do jej wyświetlenia – bez ich pobrania wyświetlenie strony będzie niemożliwe oraz te, których pobranie opieramy na naszym prawnie uzasadnionym interesie (o ile nie wykluczyłeś tej możliwości przez odpowiednie skonfigurowanie swojej przeglądarki). Inne dane, np. te umożliwiające Twoje profilowanie i wyświetlanie Tobie spersonalizowanych reklam – pobieramy tylko i wyłącznie za Twoją zgodą. Ich podanie jest dobrowolne i nie ogranicza możliwości przeglądania Stron. Więcej w Polityce cookies.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu nawiązania kontaktu lub otrzymywania informacji marketingowych podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu/ udzielenia odpowiedzi/ kierowania działań marketingowych, np. otrzymywania newslettera.
W przypadku zapytania ofertowego podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Tobą, udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie ofertowe, a także brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji w sprawie oferty.
Do zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur lub wymagane przy zatrudnieniu).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy, wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili.
UWAGA! Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.